Phát triển không gian của bạn

Đọc các bài viết mới nhất của chúng tôi để cập nhật những thông tin, lời khuyên và mẹo mới nhất của chúng tôi dành cho các nhà cung cấp không gian cũng như những người tìm kiếm không gian.

Smartos Booking App
Smartos
Bài viết của chúng tôi

Tin mới nhất

Mọi thông tin & tin tức liên quan đến thị trường & xu hướng bất động sản thương mại sẽ được cập nhật thường xuyên.

Bài viết cho khách hàng

Tất cả Cho người dùng SMARTOS Products Business Experience Market Trend Q&A SMARTOS’ News
Năm 2023 thiết kế văn phòng thế nào cho hợp thời?

Năm 2023 thiết kế văn phòng thế nào cho hợp thời?

Hậu đại dịch COVID-19, xu hướng thiết kế văn phòng có nhiều thay đổi. Theo một bài báo của BBC, một phong cách làm việc...

Xem thêm
Xu hướng Làm việc từ xa và Không gian làm việc chung

Xu hướng Làm việc từ xa và Không gian làm việc chung

Theo báo cáo của Coworking Insights, hơn 71% người sử dụng dự định sẽ trở lại làm việc tại các không gian làm việc chung...

Xem thêm
Xu hướng coworking space

Xu Hướng Coworking Space: Con Đường Nào Để Phát Triển?

Hiện trạng của Coworking space trên thế giới Theo dự đoán xu hướng coworking space bởi Global Coworking Survey vào năm 2017, có hơn 1,1...

Xem thêm
tiềm năng phát triển coworking space

Tiềm Năng Phát Triển Mô Hình Văn Phòng Chia Sẻ ở Việt Nam

Mô hình văn phòng chia sẻ là gì? Văn phòng chia sẻ là dạng mô hình văn phòng hiện đại mới xuất hiện trong vài...

Xem thêm