Chính sách bảo mật

Smartos Operational CRMSmartos Booking App

1. Giới thiệu

Tại Smartos, chúng tôi đặt ưu tiên sự bảo mật thông tin của khách hàng và người dùng lên hàng đầu. Tất cả các phần mềm, ứng dụng, trình duyệt, dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi đều có liên kết với Chính sách bảo mật này, và bao gồm tất cả các phương tiện giao tiếp với cá nhân qua thư từ hoặc điện thoại thuộc về dịch vụ của chúng tôi.

Khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên nền tảng Smartos, bạn yên tâm rằng chúng tôi đã bảo mật thông tin toàn diện, đảm bảo chỉ có bạn và những người được cung cấp thông tin này được phép truy cập vào thông tin tài khoản của bạn.

Do chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cảm thấy quan trọng khi bạn cần biết về cách chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi nhận được như thế nào. Vì vậy, chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý thông tin như thế nào. Khi sử dụng trình duyệt và các sản phẩm của chúng tôi, Smartos CRM, Smartos Whitelabel App, Smartos Booking App, khách hàng và người dùng đồng ý việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như đã được mô tả trong chính sách này.Đồng thời, chính sách bảo mật này có liên quan đến Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

2. Các định nghĩa

Khi chúng tôi đề cập đến “Smartos” (hoặc “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “hệ thống”), chúng tôi hàm ý là (a) Smartos – phần mềm và dịch vụ do Enouvo IT Solutions độc quyền phát triển hoặc (b) Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ Thông tin Enouvo.

Trong Chính sách bảo mật này, khi chúng tôi nhắc đến “Khách hàng”, “Người dùng”, “Người sử dụng”, đó là những khách hàng sử dụng Dịch vụ và phần mềm Smartos của chúng tôi.

“Dữ liệu của khách hàng” là các thông tin, dữ liệu, báo cáo, địa chỉ và các thông tin tài liệu khác của khách hàng ở hình thức điện tử mà người dùng lưu trữ trên hệ thống.

“Dữ liệu cá nhân” là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác nhận danh tính hoặc có thể xác nhận được danh tính.

“Admin User” là người dùng có quyền truy cập, điều chỉnh, tạo, sửa, và xóa tất cả các thông tin, dữ liệu trên hệ thống Smartos. Đồng thời, người dùng Admin có thể truy cập tất cả các tính năng của Smartos theo gói dịch vụ đã đồng thuận và ký kết.

“Staff User” là ngươi dùng chỉ có quyền truy cập ở một số tính năng nhất định trên hệ thống Smartos.”Bạn”, “Của bạn” và tương tự, trong Các điều khoản Sử dụng hoặc Chính sách bảo mật, có liên quan đến Khách hàng hoặc Người dùng

“Nội dung của khách hàng” có thể là bất kỳ hình ảnh, nội dung, video, âm thanh hoặc các phương tiện khác mà Khách hàng cập nhật trên hệ thống hoặc dịch vụ.

“Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và tương tự, có liên quan đến Smartos, Enouvo IT Solutions. “Enouvo IT Solutions” là công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ Thông tin Enouvo có trụ sở ở Đà Nẵng.

3. Những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng và được thu thập thông qua nhiều nguồn khác nhau.

 1. Thông tin do người dùng cung cấp

Chúng tôi thu thập một số thông tin như Họ Tên, Tên Công ty, Đơn vị kinh doanh, Địa chỉ, Email, Số điện thoại, Địa chỉ liên lạc, Mã số thuế, Số tài khoản ngân hàng, thời gian bạn viếng thăm, và những thông tin khác không đề cập trong này. Bạn có thể sửa đổi thông tin tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi trong phần quản lý tài khoản trên hệ thống.

2. Thông tin do khách hàng cung cấpKhách hàng hoặc người dùng có thể tải hoặc lưu trữ trong Dữ liệu của khách hàng. Smartos không liên lạc trực tiếp với những thông tin cá nhân do Khách hàng hoặc người dùng lưu trữ.Mỗi khách hàng chịu trách nhiệm thông báo đến các khách hàng của họ và bên thứ ba liên quan đến dữ liệu mà khách hàng thu thập và những dữ liệu này được chuyển đổi như thế nào thông qua dịch vụ của khách hàng

3. Thông tin được thu thập một cách tự độngKhi người dùng hoặc khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động lưu giữ các thông tin từ thiết bị của khách hàng hoặc người dùng bằng một số công nghệ tiên tiến.

4. Cách chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có được thông tin cá nhân của bạn từ rất nhiều nguồn khác nhau:

 • Bạn cung cấp một số thông tin trực tiếp (khi đăng ký tài khoản trên hệ thống)
 • Chúng tôi lưu lại một số thông tin tự động khi bạn sử dụng trên nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi (bao gồm các công nghệ như cookies)
 • Chúng tôi nhận một số thông tin từ bên thứ Ba (như khi bạn đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của bên thứ Ba hoặc khi bạn thanh toán cho chúng tôi sử dụng ứng dụng điện thoại hoặc kênh thanh toán điện tử)

5. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân của bạn được gửi cho chúng tôi thông qua các nền tảng và dịch vụ Smartos sẽ được sử dụng cho các mục đích chi tiết trong chính sách bảo mật này hoặc có liên quan đến trang trình duyệt này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu, chiến dịch marketing, khảo sát, khuyến mãi, quảng cáo của chúng tôi
 • Gửi hợp đồng và hóa đơn cho bạn, và thu thập các chi phí dịch vụ từ bạn
 • Thông báo cho bạn biết sự thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi, các vấn đề kỹ thuật hoặc chính sách bảo mật
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 • Đảm bảo độ an toàn và liêm chính trong Dịch vụ của chúng tôi
 • Giải quyết các phàn nàn, khiếu nại, thắc mắc của bạn liên quan đến phần mềm và dịch vụ của chúng tôi
 • Bảo vệ quyền lợi và tài sản của bạn (tránh khỏi sự lạm dụng, lừa đảo)
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba

Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

 • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Phục vụ điều tra, ngăn chặn hoặc có hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, đe dọa đến sự an toàn của bất kỳ người nào hoặc quy định khác của pháp luật.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
 • Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ Smartos hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Smartos.

Ngoài những nội dung được đề cập trong chính sách này, Smartos sẽ không cung cấp, bán, thuê hay cho vay bất kỳ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nào, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan chính quyền, theo lệnh tòa án hoặc các quy định luật pháp hiện hành và sở tại.

 • 6. Cookies & Địa chỉ IP

Khi bạn truy cập vào trang trình duyệt hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các “cookies” – tạm hiểu là một mẩu thông tin dữ liệu được lưu trữ trên đĩa cứng của bạn. Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn. Cookie cho phép các trang trình duyệt hoặc dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn trong khi đăng nhập và cho phép Smartos xử lý các thông tin mà bạn cung cấp. Cookie giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang.

Khi sử dụng cookies, chỉ có Smartos có thể đọc và sử dụng, xác định bạn là khách hàng của Smartos và quá trình đăng nhập vào hệ thống Smartos đơn giản hơn. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không có bất kỳ tác dụng nào. Hầu hét những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Smartos.

7. Dữ liệu định vị

Chúng tôi có thể lưu trữ và sử dụng thông tin về vị trí của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi làm vậy (“Location Data”). Chúng tôi sử dụng dữ liệu vị trí để hỗ trợ và cung cấp các tính năng trên hệ thống Smartos để đảm bảo những trải nghiệm liên quan đến người dùng khi tìm kiếm các dịch vụ về không gian.Khách hàng có thể cho phép truy cập hoặc từ chối khi sử dụng nền tảng Smartos bất kỳ lúc nào trong phần cài đặt thiết bị.

7. Thông tin bảo mật

Smartos duy trì các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, phá hủy, lạm dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép. Những công nghệ này giúp đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn.

8. Lưu trữ và chuyển đổi thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng trong suốt quá trình hợp tác và kí kết hợp đồng. Sau khi hợp đồng kết thúc, tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ tối đa 30 ngày. Sau khoảng thời gian này, dữ liệu của khách hàng sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống, trừ trường hợp có yêu cầu của Nhà nước và chính quyền.

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Smartos thực thi kiểm soát truy cập vào các thông tin, và chúng tôi chỉ truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Smartos.

Trong trường hợp không mong muốn, đôi khi việc chuyển đổi thông tin qua đường truyền mạng không hoàn toàn được bảo đảm. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của những thông tin đã được chuyển đổi đến trang trình duyệt của chúng tôi; bất kỳ sự chuyển đổi nào mà bạn có thể tạo ra đều do bạn chịu trách nhiệm.

Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các quy trình bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn quyền truy cập trái phép.Bạn có trách nhiệm lưu giữ mật khẩu và các thông tin bảo mật khác khi đăng nhập. Chúng tôi sẽ không hỏi mật khẩu của bạn (trừ khi bạn đăng nhập vào hệ thống của chúng tôi)

9. Quyền lợi của bạn

Khi sử dụng phần mềm và dịch vụ của Smartos, bạn có các quyền lợi sau:

 • Bạn có quyền tiếp cận, cập nhật, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân trực tiếp trong Tài khoản của bạn hoặc liên lạc với chúng tôi tại [email protected] để yêu cầu các thay đổi. Lưu ý rằng, chúng tôi có thẻ yêu cầu xác nhận danh tính của bạn trước khi chấp nhận yêu cầu bạn đã đưa ra. Nếu chúng tôi không thể xác nhận danh tính hoặc yêu cầu của bạn, chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu bạn đã đưa ra
 • Bạn có quyền ngăn chặn và phản đối quy trình thu thập thông tin cá nhân theo luật pháp thi hành.
 • Bạn cũng có quyền gửi các thắc mắc và phàn nàn đến dịch vụ của chúng tôi qua trình duyệt này

10. Các dịch vụ bên thứ ba

Trình duyệt và ứng dụng của chúng tôi, theo thời gian, có thể chứa một số đường dẫn đến các trang trình duyệt của các đối tác của chúng tôi. Nếu bạn đồng ý truy cập vào những đường dẫn trên, hãy lưu ý rằng những trang trình duyệt đó có các chính sách bảo mật riêng của họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hay pháp lý nào đối với những chính sách đó. Vui lòng kiểm tra các chính sách trước khi bạn gửi đi bất kỳ thông tin cá nhân nào đối với các trang trình duyệt đó.

11. Chính sách đối với trẻ em

Các dịch vụ và ứng dụng trên trang trình duyệt này không dành cho hoặc cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi.Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ biết trẻ của bạn đã cung cấp các thông tin cá nhân trên Smartos, vui lòng liên lạc với chúng tôi để chúng tôi thực hiện các hành động giải quyết kịp thời.

12. Sửa đổi chính sách bảo mật

 1. Chúng tôi có thể cập nhật và sửa đổi chính sách này theo từng thời điểm mà không cần thông báo. Bạn có thể xem các phiên bản mới nhất của chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào tại trang trình duyệt này. Việc tiếp tục sử dụng sản phẩm của chúng tôi đồng nghĩa bạn đồng ý với các chính sách đã được sửa đổi.
 2. Chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn biết những thay đổi trong chính sách bảo mật của chúng tôi qua thư điện tử.

13. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Enouvo IT Solutions đã xây dựng ứng dụng SMARTOS dưới dạng ứng dụng Miễn phí. DỊCH VỤ này được cung cấp bởi Enouvo IT Solutions miễn phí và được thiết kế để sử dụng như hiện tại.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được tại SMARTOS trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

Liên kết đến chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là Log Data. Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin chẳng hạn như thiết bị địa chỉ Giao thức Internet (“IP”), tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, ngày và giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

Cookie

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm mã định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.

Dịch vụ này không sử dụng các “cookie” này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã của bên thứ ba và các thư viện sử dụng “cookie” để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối những cookie và biết khi nào một cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ này.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể tuyển dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

 • Để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi;
 • Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi;
 • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc
 • Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng
thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo mật

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử là 100% an toàn và đáng tin cậy, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Những Dịch vụ này không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân,
chúng tôi ngay lập tức xóa nó khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Thay đổi đối với Chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Như vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2020

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]