icon

Cẩm nang xây dựng Coworking Space A-Z

Là mô hình kinh doanh mới mẻ tại Việt nam, Coworking space đang trở thành “miếng bánh ngon” của không ít nhà đầu tư. Vậy làm sao để xây dựng và phát triển mô hình mới mẻ này thật hiệu quả?