icon

Chuẩn hóa quy trình vận hành văn phòng cho thuê

Với kinh nghiệm thực tế khi vận hành Enouvo Space trong hơn 5 năm, sau đây là một số quy trình cơ bản mà Smartos đã tổng hợp để bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh thích hợp khi vận hành không gian cho thuê của mình.