icon

Mô Hình Tài Chính Trong Kinh Doanh Văn Phòng Cho Thuê

Mô hình tài chính (tiếng Anh: Financial Model) là một loại kế hoạch tài chính cụ thể. Về mặt bản chất, doanh nghiệp sử dụng mô hình tài chính như một công cụ phản ánh kế hoạch tài chính thông qua tính toán, đo lường và định lượng. Đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng mà bất kì nhà kinh doanh văn phòng cho thuê nào cũng cần xem xét đến.