icon

Có Nên Số Hóa Quy Trình Vận Hành Văn Phòng Cho Thuê Ở Thời Kỳ 4.0?

Khi các doanh nghiệp phát triển lớn mạnh hơn so với quy mô ban đầu, bộ phận vận hành của công ty bắt buộc tìm ra các giải pháp để bắt kịp thị trường. Lúc này các phương pháp quản trị cũ mà doanh nghiệp của bạn từng sử dụng sẽ không còn đủ khả năng điều hành và bạn cần phải tìm đến những cách thức, hệ thống khác phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp tin tưởng và sử dụng. Nhiều doanh nghiệp cũng đặt ra các câu hỏi xung quanh hệ thống này như các công ty có nhất thiết cần sử dụng các phần mềm quản trị? hệ thống CRM có thật sự tốt hay không?