Nâng cao hiệu quả vận hành không gian
với chi phí tối ưu. Dùng thử miễn phí.

Các gói dịch vụ linh hoạt cho từng mô hình kinh doanh.
Liên hệ chúng tôi để nhận báo giá nếu bạn cần phát triển các tính năng tùy chỉnh.

STARTER

Dành cho mô hình kinh doanh nhỏ, đơn giản, nhu cầu quản lý chỗ là chính

1 Tr /tháng

Ưu đãi cho gói năm

 • Không giới hạn members
 • Không giới hạn users
 • Không giới hạn số chi nhánh
 • Miễn phí hướng dẫn làm quen hệ thống
 • Miễn phí hỗ trợ thiết lập hệ thống
 • Miễn phí hỗ trợ trực tiếp 1-1

BASIC

Phổ biến nhất

Dành cho mô hình kinh doanh có nhu cầu quản lý mở rộng về Dịch vụ bổ sung, Tiện ích

2,4 Tr /tháng

Ưu đãi cho gói năm

 • Không giới hạn members
 • Không giới hạn users
 • Không giới hạn số chi nhánh
 • Miễn phí hướng dẫn làm quen hệ thống
 • Miễn phí hỗ trợ thiết lập hệ thống
 • Miễn phí hỗ trợ trực tiếp 1-1

STANDARD

Dành cho mô hình kinh doanh chuyên nghiệp

4,6 Tr /tháng

Ưu đãi cho gói năm

 • Không giới hạn members
 • Không giới hạn users
 • Không giới hạn số chi nhánh
 • Miễn phí hướng dẫn làm quen hệ thống
 • Miễn phí hỗ trợ thiết lập hệ thống
 • Miễn phí hỗ trợ trực tiếp 1-1

PREMIUM

Dành cho mô hình kinh doanh có nhu cầu chuyện biệt về nâng cao trải nghiệm khách hàng

6,8 Tr /tháng

Ưu đãi cho gói năm

 • Không giới hạn members
 • Không giới hạn users
 • Không giới hạn số chi nhánh
 • Miễn phí hướng dẫn làm quen hệ thống
 • Miễn phí hỗ trợ thiết lập hệ thống
 • Miễn phí hỗ trợ trực tiếp 1-1
Xem so sánh chi tiết
STARTER
Dùng thử miễn phí
BASIC
Dùng thử miễn phí
STANDARD
Dùng thử miễn phí
PREMIUM
Dùng thử miễn phí
Quản lý cơ bản
Quản lý thông tin doanh nghiệp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý thông tin các dịch vụ

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Checkin/Checkout

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Nhắc nhở thông báo

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý khách hàng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý dịch vụ bổ sung

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý người dùng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý đặt chỗ

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Báo cáo cơ bản

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thêm chi nhánh

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý giao dịch

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý hóa đơn-biên lai

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tiện ích

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý hợp đồng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý lịch sử hoạt động người dùng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý nâng cao
Báo cáo cao cấp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Vai trò & Phân quyền nâng cao

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý Sự cố

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý lịch hẹn xem phòng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý chương trình ưu đãi

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý yêu cầu khách hàng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tin nhắn trực tiếp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý sự kiện/cộng đồng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tài sản

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý công việc hằng ngày

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý ví điện tử Smartos

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý xu

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Khả năng add-on
Thêm giải pháp White Label

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Phát triển tính năng chuyên biệt

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Tích hợp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hỗ trợ
Tài liệu hướng dẫn

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hướng dẫn làm quen

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thiết lập hệ thống

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hỗ trợ trực tiếp 1-1

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý cơ bản
Quản lý thông tin doanh nghiệp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý thông tin các dịch vụ

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Checkin/Checkout

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Nhắc nhở thông báo

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý khách hàng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý dịch vụ bổ sung

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý người dùng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý đặt chỗ

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Báo cáo cơ bản

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thêm chi nhánh

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý giao dịch

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý hóa đơn-biên lai

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tiện ích

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý hợp đồng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý lịch sử hoạt động người dùng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý nâng cao
Báo cáo cao cấp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Vai trò & Phân quyền nâng cao

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý Sự cố

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý lịch hẹn xem phòng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý chương trình ưu đãi

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý yêu cầu khách hàng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tin nhắn trực tiếp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý sự kiện/cộng đồng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thanh toán trực tuyến

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý công việc hằng ngày

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý ví điện tử Smartos

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý xu

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Khả năng add-on
Thêm giải pháp White Label

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Phát triển tính năng chuyên biệt

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Tích hợp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hỗ trợ
Tài liệu hướng dẫn

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hướng dẫn làm quen

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thiết lập hệ thống

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hỗ trợ trực tiếp 1-1

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý cơ bản
Quản lý thông tin doanh nghiệp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý thông tin các dịch vụ

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Checkin/Checkout

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Nhắc nhở thông báo

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý khách hàng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý dịch vụ bổ sung

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Manage Users

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý đặt chỗ

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Báo cáo cơ bản

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thêm chi nhánh

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý giao dịch

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý hóa đơn-biên lai

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tiện ích

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý hợp đồng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý lịch sử hoạt động người dùng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý nâng cao
Báo cáo cao cấp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Vai trò & Phân quyền nâng cao

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý Sự cố

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý lịch hẹn xem phòng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý chương trình ưu đãi

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý yêu cầu khách hàng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tin nhắn trực tiếp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý sự kiện/cộng đồng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thanh toán trực tuyến

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý công việc hằng ngày

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý ví điện tử Smartos

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý xu

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Khả năng add-on
Thêm giải pháp White Label

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Phát triển tính năng chuyên biệt

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Tích hợp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hỗ trợ
Tài liệu hướng dẫn

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hướng dẫn làm quen

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thiết lập hệ thống

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hỗ trợ trực tiếp 1-1

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý cơ bản
Quản lý thông tin doanh nghiệp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý thông tin các dịch vụ

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Checkin/Checkout

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Nhắc nhở thông báo

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý khách hàng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý dịch vụ bổ sung

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Manage Users

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý đặt chỗ

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Báo cáo cơ bản

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thêm chi nhánh

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý giao dịch

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý hóa đơn-biên lai

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tiện ích

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý hợp đồng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý lịch sử hoạt động người dùng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý nâng cao
Báo cáo cao cấp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Vai trò & Phân quyền nâng cao

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý Sự cố

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý lịch hẹn xem phòng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý chương trình ưu đãi

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý yêu cầu khách hàng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tin nhắn trực tiếp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý sự kiện/cộng đồng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thanh toán trực tuyến

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý công việc hằng ngày

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý ví điện tử Smartos

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý xu

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Khả năng add-on
Thêm giải pháp White Label

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Phát triển tính năng chuyên biệt

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Tích hợp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hỗ trợ
Tài liệu hướng dẫn

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hướng dẫn làm quen

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thiết lập hệ thống

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hỗ trợ trực tiếp 1-1

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý cơ bản
Quản lý thông tin doanh nghiệp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý thông tin các dịch vụ

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Checkin/Checkout

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Nhắc nhở thông báo

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý khách hàng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý dịch vụ bổ sung

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Manage Users

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý đặt chỗ

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Báo cáo cơ bản

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thêm chi nhánh

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý giao dịch

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý hóa đơn-biên lai

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tiện ích

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý hợp đồng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý lịch sử hoạt động người dùng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý nâng cao
Báo cáo cao cấp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Vai trò & Phân quyền nâng cao

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý Sự cố

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý lịch hẹn xem phòng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý chương trình ưu đãi

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý yêu cầu khách hàng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý tin nhắn trực tiếp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý sự kiện/cộng đồng

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thanh toán trực tuyến

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý công việc hằng ngày

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý ví điện tử Smartos

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Quản lý xu

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Khả năng add-on
Thêm giải pháp White Label

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Phát triển tính năng chuyên biệt

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Tích hợp

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hỗ trợ
Tài liệu hướng dẫn

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hướng dẫn làm quen

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Thiết lập hệ thống

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Hỗ trợ trực tiếp 1-1

Đây là phần giải thích thêm về tính năng hỗ trợ người truy cập.

Cùng Smartos chuyển đổi số và phát triển thần tốc

Nâng cấp hiệu quả quản lý toà nhà cho thuê

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể dùng thử phần mềm không?

Có, chúng tôi cho phép 15 ngày dùng thử miễn phí. Bạn có thể Đăng ký Dùng thử miễn phí tại đây.

Bản dùng thử có khác so với bản chính thức không?

Bản dùng thử hoàn toàn giống bản chính thức, với đầy đủ tính năng của gói dịch vụ Starter/Basic/Standard/Premium. Khi chuyển sang bản chính thức, quý khách có thể tiếp tục sử dụng toàn bộ dữ liệu đã nhập trong thời gian dùng thử với tài khoản riêng của quý khách.

Trong thời gian dùng thử, tôi có thể nhập dữ liệu được không?

Tài khoản dùng thử được tạo riêng dành cho quý khách sử dụng nên có thể thoải mái tạo dữ liệu để có thể trải nghiệm hệ thống một cách trực quan nhất.

Tôi có được hỗ trợ thiết lập hệ thống và hướng dẫn sử dụng không?

Chúng tôi sẵn sàng giúp khách hàng thiết lập hệ thống và chuyển đổi thông tin, dữ liệu vận hành lên hệ thống. Bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể và chi tiết cách sử dụng từng tính năng cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan trong suốt quá trình sử dụng.

Nếu có sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng, làm thế nào để liên hệ đội ngũ chăm sóc Khách hàng hoặc báo cáo sự cố?

Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề nào khi sử dụng hệ thống, hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo thông tin bên dưới:
Email: [email protected]
Hotline/Zalo: +84 905 969 648
Hoặc báo cáo sự cố tại đây.

Dịch vụ bảo trì phần mềm sẽ diễn ra như thế nào?

Smartos thường xuyên bảo trì và cập nhật phiên bản mới miễn phí, tất cả đều diễn ra tự động và không ảnh hưởng tới việc sử dụng phần mềm của quý khách.
Trong thời gian sử dụng Smartos, nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố, bộ phận chăm sóc khách hàng Support Smartos sẽ sửa chữa và khắc phục một cách nhanh chóng, kịp thời để không làm gián đoạn việc sử dụng.

Gói dịch vụ bảo trì phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật được tính phí như thế nào?

Quý khách không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho việc nâng cấp phiên bản hay bảo trì sản phẩm ngoài gói giá dịch vụ sử dụng. Các phiên bản mới sẽ được tự động cập nhật miễn phí.

Thông tin và dữ liệu trong tài khoản Smartos được bảo mật như thế nào?

Smartos lưu trữ dữ liệu máy chủ trên AWS (Amazon Web Service), một nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới với độ bảo mật cao được nhiều doanh nghiệp SaaS tin dùng. Smartos đảm bảo các thông tin & dữ liệu của doanh nghiệp sẽ được bảo mật dựa trên điều khoản sử dụng & chính sách bảo mật của Smartos.

Thanh toán gói giá định kì như thế nào?

Smartos bán gói giá theo quý như gói 3 tháng, 6 tháng, và 12 tháng. Gói giá sẽ thanh toán hoàn toàn (100%) khi ký hợp đồng và quý khách sẽ không cần thanh toán thêm bất kì chi phí nào khác trừ trường hợp nâng cấp gói giá sử dụng.

Thắc mắc thêm?

Vui lòng xem thêm Danh sách các câu hỏi thường gặp tại đây.