test post tag

test post tag

92% doanh nghiệp Việt muốn chuyển đổi số, nhưng hầu hết chưa rõ bắt đầu từ đâu, 70% doanh nghiệp gặp khó khăn thực thi chương trình, không đạt mục tiêu đã đề ra.

Những con số biết nói đã cho thấy hành trình Chuyển đổi số trong doanh nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Doanh nghiệp Việt Nam thường phải đối diện với nhiều cái bẫy khó khăn trên con đường này

Vậy, làm thế nào để nhận diện, vượt qua những thách thức này và cùng nhau “hái quả ngọt”? Cùng Smartos xem ngay bài viết đây nhé!

Biến đổi không gian của bạn ngay bây giờ

Nền tảng hàng đầu giúp các nhà cung cấp không gian tự động hóa các tác vụ thủ
công, tối đa hóa hiệu quả và tăng sự hài lòng của thành viên

    Tìm kiếm giải pháp tối ưu cho không gian của bạn? Liên hệ ngay